اطلاعيه در مورد كلاس آزمايشگاه ريزپردازنده دانشگاه آل طه

دانشجويان گرامي، براي كلاس ٩ خرداد، بعد از حضور در كلاس، آزمايش زير را شروع فرماييد، بنده انتهاي كلاس براي مشاهده و تحويل مراجعه خواهم كرد: ايجاد رقص نور با ٨ led، به اين صورت كه led ها از اولين