مهم – قابل توجه دانشجویان محترم واحد پرند در مورد پروژه پایانی

دانشجویان محترم واحد پرند که با اینجانب پروژه پایانی دارند و هنوز تحویل یا ارائه نداده اند، می توانند برای تماس با بنده با ایمیل های بنده در ارتباط باشند یا در صورت نیاز به تماس تلفنی، با هماهنگی کارشناس