قابل توجه دانشجویان محترم واحد تهران مرکزی

دسترسی به وب سایت آموزشی واحد تهران مرکز برای درج نمرات برای بنده مقدور نیست و خطا می دهد.ظاهرا دانشگاه تعطیل می باشد. در صورتی که شما لینکی دارید که پرتال را باز می کند، لطفا برای بنده ایمیل بفرمایید.